IDEA Strategy
IDEA Strategy

Działania

Projekt realizowany jest w okresie marzec 2010 – luty 2013.

Jego realizację można podzielić na cztery zasadnicze rodzaje działań:

  1. analityczne: zbadanie sytuacji grupy High Potentials oraz potencjału w zakresie rozwoju innowacji w regionie
  2. konsultacyjne/projektowe: spotkania z przedstawicielami regionalnych firm i instytucji, mające na celu wypracowanie konkretnych działań na rzecz identyfikacji i wspierania High Potentials
  3. pilotażowe: ocena wypracowanych działań poprzez ich przetestowanie w akcjach pilotażowych
  4. promocyjne: zainteresowanie opinii publicznej problematyką stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju High Potentials w regionie.


Central Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.