IDEA Strategy
IDEA Strategy

Aktivity

Projekt začal v marci 2010 a doba trvania projektu je rozdelená do 6 fáz. Strategické oblasti činnosti a ich prístupy sú vedeckým vstupom pre realizáciu inovačných nápadov až po vedecké hodnotenie "dobrej praxe" porovnávanej s budúcimi inováciami.

Hlavným výstupom IDEA je overená stratégia na zabezpečenie ľudského kapitálu pre inovačný proces. Táto stratégia je prenosná pre zainteresované regióny strednej Európy. IDEA stratégia sa skladá z nasledujúcich kľúčových prvkov:

 

               1.Opis súčasnej situácie a prostredia

               2. Prieskum možností

               3. Sub-stratégie z pilotných projektov

               4. Metódy a nástroje pre realizáciu strategických aktivítCentral Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.