IDEA Strategy
IDEA Strategy

Fakta o projektu

Projekt IDEA je zaměřen na podporu inovací tím, že získává a rozvíjí kvalifikované zaměstnance s potenciálem ( high potentials)  v rámci zúčastněných regionů. Za tímto účelem budou vyvinuty  nové strategie, založené na příkladech osvědčených postupů pro podporu inovačního potenciálu a jejich a užívání v zúčastněných regionech.

Přidanou hodnotou  projektu je implementace nových strategií na podporu inovací v rámci střední Evropy.

Projekt je realizován konsorciem zkušených  a kompetentních  partnerů z osmi zemí střední Evropy. Koordinačním partnerem je ICM - Institut Chemnitz.

Partneři projektu mají zkušenosti v podpoře inovací v jejich  oblastech zodpovědnosti a v  jejich regionech. Bylo konstatováno, že zejména technologický aspekt -  rozvoj inovací - je nejdůležitější oblastí, která může přivést a udržet kvalifikované pracovníky v regionech.

V Evropě probíhá větší mobilita lidí , intenzivnější demografické změny  a úloha lidského kapitálu v soutěži mezi regiony se zvyšuje. Tlak na inovace v rámci regionů se také  zvyšuje a proto je třeba hledat nové způsoby kvalitativní a kvantitativní ochrany lidského kapitálu.

Různorodé zkušenosti z regionů představují významné obohacení projektu. Společné zkušenosti a znalosti  jsou velmi důležité nejen pro hlavního partnera a všechny zúčastněné partnery, ale také pro subjekty s rozhodovací pravomocí, které se podílejí na posílení mezinárodních vztahů a propojení sousedních regionů.Central Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.