IDEA Strategy
IDEA Strategy

Alapinformációk

Az IDEA projekt célja, hogy a résztvevő régiók innovációs tevékenységét támogassa, egy speciális területen, a magasan képzett munkaerő fejlesztéséhez és helyben tartásához kapcsolódóan. Ennek értelmében egy „jó gyakorlati” példákon alapuló új stratégia kerül kifejlesztésre, amely válaszokat kínál a partner régiók humán erőforrás kapacitásainak tervszerű fejlesztésére.

A projekt hozzáadott értékét az új szemléletű stratégia kialakítása és egyes elemeinek teszt jellegű végrehajtása, valamint a beavatkozások interregionális jellege adja. A projektet nyolc közép-európai ország 10 partnerének konzorciuma valósítja meg, amelynek vezetője a chemnitzi ICM Intézet. A partnerek a saját régiójukon belül az innováció támogatásában jártas szervezetek.

A projekt legfontosabb súlypontja az innováció támogatása mérnöki és egyéb műszaki területeken. Kiindulópontja pedig az, hogy a munkaerő fokozódó mobilitása a demográfiai folyamatokra is hatással van Európában. Emellett az innovációs kényszer is egyre növekszik. Ezért szükségessé vált az emberi tőke védelmének érdekében új mennyiségi és minőségi együttműködési módok feltárása.

Mivel a partnerek együttműködése eltérő gyakorlatok összehangolását és adaptációját teszi lehetővé, a projekt jelentős hozzáadott értéket állít elő. Az eredmények hasznosítása szempontjából a partnerek mellett a résztvevő régiók döntéshozói számára is jelentősek, akik a régiók együttműködésének fokozás érdekében a projektbe bevonásra kerültek.Central Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.