IDEA Strategy
IDEA Strategy

OPIS PROJEKTA

Projekt  IDEA se osredotoča na spodbujanje inovativnosti, s privabljanjem in razvojem visokih potencialov v sodelujočih regijah. V ta namen so bile razvite nove strategije, ki temeljijo na primerih dobrih praks, za podporo inovacijskih potencialov in uporabo ter zagotovitev človeškega kapitala v sodelujočih regijah.

Dodana vrednost projekta je izvajanje novih strategij za spodbujanje inovacij v Srednji Evropi.

Projekt je izvajal konzorcij izkušenih in pristojnih partnerjev iz vseh osmih državah srednje Evrope. Vodilni partner je ICM - Inštitut Chemnitz.

Partnerji imajo izkušnje pri spodbujanju inovacij na svojem področju odgovornosti in regijah. Ugotovljeno je bilo, da je najbolj pomemben tehnološki vidik razvoja inovacij.

Zaradi vse večje mobilnosti ljudi so se okrepile demografske spremembe v Evropi. Vloga človeškega kapitala v konkurenčnosti med regijami narašča. Pritisk za inovacije v regijah se povečuje. Torej je treba raziskati nove načine sodelovanja za kakovostno in količinsko zaščito človeškega kapitala.

Različne izkušenje regij, torej predstavljajo pomembno obogatitev projektov. Izkušnja projekta je zelo pomembna za splošno znanje partnerja v procesu inovativnosti, kot tudi za interesne skupine in nosilce odločanja, ki sodelujejo pri okrepitvi mednarodnih odnosov in povezovanju regij.
 Central Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.