IDEA Strategy
IDEA Strategy

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit společnou strategii pro zajištění lidského kapitálu pro inovační proces. Přidanou hodnotou projektu je vytvoření přehledného materiálu mapujícího stávající zkušeností a odborné znalosti v oblasti zabezpečení rozvoje pracovníků s vysokým  potenciálem pro inovační proces a vytvoření souboru  strategických opatření pro vytvoření podmínek pro vysokou  úroveň inovace ve střední Evropě.

Bude vytvořena společná strategie a akční plán . Z tohoto důvodu byly identifikovány důležité úřady a instituce (univerzity, vzdělávací instituce, místní a regionální instituce) a zájmem partnerů projektu je zapojit je do aktivit projektu tak, aby mohly v maximální míře těžit ze všech výstupů , které budou v rámci projektu vytvořeny.Central Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.