IDEA Strategy
IDEA Strategy

Célok

Az IDEA fő célja egy egységes stratégia kidolgozása az innovációs folyamatokban az emberi tőke biztosításának érdekében. A projekt hozzáadott értéke a következő elemek együtteséből épül fel: egyrészt a meglévő tapasztalatokból; másrészt a magasan képzett munkaerő innovációs folyamatokban való fejlesztésének tapasztalataiból; harmadrészt pedig a stratégiai elemek kidolgozásából.

Végeredményként egy közös stratégia és akció terv kerül kidolgozásra. Éppen ezért minden szereplőt (egyetemek, oktatási intézmények, helyi és regionális döntéshozók) azonosított és tartalmaz a stratégia. A főbb érdekelt felek (pl: minisztériumok) is bevonásra kerültek, ezáltal támogatott a EU „transznacionális tudás fejlesztés” politikája és egyben innovatív fejlesztési lehetőségeket is teremt az európai régiók számára.Central Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.