IDEA Strategy
IDEA Strategy

Cel projektu

Głównym celem projektu IDEA jest wypracowanie strategii przeciwdziałania odpływowi kapitału intelektualnego z regionów Europy Centralnej. Wartość dodaną projektu stanowić będzie wspólne wypracowanie działań na rzecz identyfikacji, wspierania i rozwoju najzdolniejszych pracowników.Central Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.