IDEA Strategy
IDEA Strategy

Ciele

Hlavným cieľom projektu Idea je vytvoriť spoločnú stratégiu na zabezpečenie ľudského kapitálu pre inovačný proces. Pridaná hodnota projektu je vyvodená zo zdieľania existujúcich skúseností a odborných znalostí v oblasti zabezpečenia rozvoja ZVP pre inovačný proces a z odvodenia strategických opatrení na dosiahnutie vyspelej úrovene inovácií v strednej Európe.

Spoločná stratégia a akčný plán bude vytvorený. Z tohto dôvodu boli všetky zúčastnené strany (univerzity, vzdelávacie inštitúcie, miestne a regionálne inštitúcie) vyzvané k spolupráci. Hlavné zainteresované strany (napríklad ministerstvá), sú zapojené do projektu na podporu politiky EÚ v zmysle "medzinárodného rozvoja vedomostí", a poskytnutia inovatívnych možností rozvoja európskych regiónov.Central Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.