IDEA Strategy
IDEA Strategy
BSC

Contact Details

BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kranj

Ms Helena Cvenkel
Mr Bogo Filipič

Staneta Žagarja 37
4000 Kranj, Slovenia

t. 00386 4/2817230
e. helena.cvenkel@bsc-kranj.si

www.bsc-kranj.si

BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kranj

BSC, je bil ustanovljen 1994 s strani gorenjskih občin, zbornic in države; od leta 2000 dela kot regionalna razvojna agencija; BSC ima dolgoletne izkušnje na področju priprave in implementacije regionalnih razvojnih programov; npr. koordinacija strateških projektov in implementacija novih pristopov; ima tudi podporno vlogo za razvoj podjetništva in ustanavljanja podjetij: npr. MSPjem, ženskam, mladim, raziskovalcem; vodenje podpornih shem, npr. Garancijska shema, štipendijska shema, shema za razvoj podeželja (LEADER), shema za svetovanje podjetnikom,..BSC ima vlogo povezovalca med organizacijami za usposabljanje različnih ciljnih skupin in skupinami, …

Prispevek k projektu so izkušnje v smislu regionalnih razvojnih programov, akcijskih prioritetnih načrtov, oblikovanje privlačne turistične destinaije Gorenjska in številni potekajoči in končani projekti povezani s človeškimi viri.Central Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.