IDEA Strategy
IDEA Strategy
HKCR

Contact Details

District Economic Chamber of Most
Most, Višňová 666
PSČ 434 01, Czech Republic

President of OHK: Ing. Rudolf Jung
Director of OHK: Ing. Karel Bořecky

Mgr. Iva Čerňanská Project IDEA – Member of SMC:
Ing. Lenka Šťastná

T. 00420602383880
E. lenka.stastna@bpwcr.cz
E. reditel@ohk-most.cz
www.ohk-most.cz

 

OHK - Okresní hospodářská komora Most

Okresní hospodářská komora Most (dále jen ”OHK”), byla založen 1993 jako sdružení podnikatelů, je součástí struktury Hopsodářské komory České republiky (dále jen HK ČR).

Základním posláním OHK je podpora podnikatelských aktivit (mimo zemědělství,
potravinářství, lesnictví) a rozvoj podnikatelského prostředí v České republice a Evropské unii. Dále je to prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů HK ČR, kteří jsou registrováni prostřednictvím OHK.

OHK poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby, školení, šíření informací, propagaci členů, zprostředkovává kontakty a rozvíjí vztahy s jinými komorami, obchodními sdruženími a dalšími institucemi v České republice i v zahraničí. Informuje své člen o aktuální situaci v hospodářství, o ekonomických podmínkách a právních předpisech týkajících se podnikání.

Statutárním orgánem je prezident, výkonným orgánem je úřad OHK v čele s řediteeml úřaduCentral Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.