IDEA Strategy
IDEA Strategy
Lodz

Contact Details

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 113
90-926 Łódź

Anna Kamińska
T. +48 42/ 638 5459
E. kaminska.a@uml.lodz.pl

Dariusz Koperczak
T. +48 42/ 638 4700 
E. d.koperczak@uml.lodz.pl

F. +48 42/ 638 5459
www.uml.lodz.pl

Urząd Miasta Łodzi

Urząd Miasta Łodzi jest jednym z głównych aktorów odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości

 i miejsc pracy na terenie miasta. Urząd aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, państwowymi i prywatnymi firmami oraz instytucjami transferu technologii i innymi podmiotami zaangażowanymi we wspieranie rozwoju zasobów ludzkich w regionie. W szczególności Miasto działa na rzecz wzmacniania wzajemnych relacji między uczelniami,  studentami a firmami, a także wspiera inicjatywy na rzecz transferu wiedzy i rozwoju innowacyjności.  

Miasto bierze udział w szeregu międzynarodowych projektów finansowanych w ramach programów unijnych, takich jak: Interreg, Urbact, 6. Program Ramowy, Inicjatywa Wspólnotowa „Equal”, a także intensywnie współpracuje z 16 miastami partnerskimi.Central Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.