IDEA Strategy
IDEA Strategy
Lodz

Contact Details

Politechnika Łódzka
Zeromskiego 116
90-924 Łódź

Prof. Malgorzata Iwona Szynkowska
T. +48 42/ 631 2004 
E. miszynk@p.lodz.pl

Aneta Węglińska
T. +48 42/ 631 3099 
E. aneta364@op.pl

Cezary Szakiel

F. +48 606 963 001
www.p.lodz.pl

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka jest jedną z największych uczelni w kraju, na której kształci się obecnie około 21000 studentów. Uczelnia oferuje 34 kierunki studiów i ponad 120 specjalności na dziewięciu wydziałach, a także studia doktoranckie i podyplomowe. Jej unikatową jednostką jest Centrum Kształcenia Międzynarodowego, w którym studia prowadzone są w języku angielskim i francuskim. Sprzyja to umiędzynarodowieniu kształcenia i prowadzeniu wymiany studenckiej z uczelniami zagranicznymi.

Uczelnia jako jedyna w Polsce i jedna z 22 uczelni w Europie posiada prestiżowy certyfikat „ECTS Label” nadawany przez Komisję Europejską.

Od początku swojego istnienia uczelnia podejmuje współpracę z przemysłem, zarówno z mniejszymi lokalnymi firmami, a obecnie również z zagranicznymi koncernami. Współpraca ta ma charakter naukowy, badawczy, rozwojowy, usługowy i ekspercki. Od kilku lat  Politechnika Łódzka prowadzi też aktywne działania w zakresie transferu i komercjalizacji nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Obecnie uczelnia współpracuje 300 ośrodkami naukowymi w 40 krajach świata - zarówno w zakresie badan naukowych jak i wymiany studentów i pracowników.Central Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.