IDEA Strategy
IDEA Strategy
TUKE

Contact Details

Technical Unviersity of Košice
Assoc. Prof. Nataša Urbančíková, PhD.

Faculty of Economics
Nemcovej 32
040 01 Košice

t. 00421 55 603 3294
e. natasa.urbancikova@tuke.sk

www.tuke.sk

Technicka Univerzita Kosiciach (TUKE)

Technická univerzita v Košiciach (www.tuke.sk) bola založená v roku 1952 a v súčasnej dobe má osem fakúlt s viac ako 16.000 študentov bakalárskych a magisterských programoch a asi 650 doktorandov. Ekonomická fakulta (http://www.tuke.sk/ekf) bola založená v roku 1992 s cieľom uspokojiť vzdelávacie potreby vyplývajúce z prebiehajúceho procesu transformácie v Slovenskom republike, a to najmä v oblasti financií, investícií a bankovníctva, a aplikácie informačných a komunikačných technológií v súkromnom i verejnom sektore. Fakulta má akreditované študijné programy „Financie, Bankovníctvo a Investovanie“ a „Verejná správa a regionálny rozvoj“. Fakulta má viac ako 800 študentov v dennom a diaľkovom štúdiu bakalárskych, magisterských a doktorandských programov. Pracovníci fakulty sú vyťažený v spolupráci na európskych vedecko-výskumných programoch, vrátane 5., 6.  A 7. Rámcový program, LLP, Tempus atď Majú bohaté skúsenosti s účasťou a riadením medzinárodných projektov v oblasti regionálneho rozvoja, sociálno-ekonomickej analýzy, expertíz pre priame zahraničné investície, riadenie znalostí, e-government, analýzy príkladov dobrej praxe, odbornom vzdelávaní atď.

 

  



Central Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.