IDEA Strategy
IDEA Strategy

A Közép-Dunántúli Régió bemutatása

A Közép-Dunántúl (KD) mind geopolitikai helyzete tekintetében, mind pedig földrajzi elhelyezkedése miatt kedvező helyzetben van. A régió a Közép Európai fejlesztési zónák keresztmetszetében helyezkedik el. A kedvező földrajzi helyszíne miatt ez az európai gazdasági tér integrált részévé vált. Ugyanakkor a városai közül egyik sem tekinthető egy európai dimenzióban betöltött központi szereppel rendelkező városoknak.

Az 1.1 millió lakosú Közép-Dunántúl a teljes munkaerejének 15,6 százaléka a felsőfokú oktatásban tanul, 14,3 százaléka a magas és közepes-magas technikai gyártásban áll alkalmazásban, míg a 20,6 százaléka a tudás intenzív szolgáltatások területén dolgozik. A munkanélküliségi ráta 8%-kos az aktivitási ráta pedig 56 százalékos.

A Közép-dunántúli régió kedvező gazdasági helyzettel rendelkezik a magyarországi régiók között. Az elmúlt két évtizedben létrejött fejlesztések a változó ipari szerkezetből eredtek. A korábban domináns nehézipar és bányászat visszaminősült, amíg gépészet állandó jelleggel fejlődött. Manapság a Régiónak nincs speciális gazdasági orientációja, viszont néhány gazdasági ágazat a régió jelen és jövőbeli kulcsfontosságú potenciális ipari szektorainak tekinthetőek. Ezek a következőek: mechatronika, autó ipar, anyagtudományi technológia, környezet ipar és technológia (különös tekintettel a megújuló energia), IT és élelmiszer ipar. Ezek a területek köthetőek főként a külföldi tulajdonú nagy vállaltokhoz és ezeknek a szektoroknak hatalmas a gazdasági potenciáljuk korlátozott regionális hozzáadott értékkel és K+F lehetőségekkel. A régió korlátozott felsőoktatási és állami kutatás-fejlesztési kapacitása komoly problémákat vet fel a vállalkozások számára is. A gazdaság orientált felsőoktatási rendszer nem felel meg a vállalkozások igényeinek, tekintve, hogy azok főként technikai, műszaki jellegűek. Ezek eredményeként gyenge az együttműködés a felsőoktatás, a K+F területek és az üzleti szektor között.

A kettős arcú fejlődés (hatalmas gazdasági potenciállal vs. korlátozott hozzáadott érték) a régió vállalkozásainak, különösen a KKV-knak szintén kettős fejlődési esélyeket határozott meg. Egyrészt, a már fent említett nemzeti átlagos pozíciók biztosítják a vállalkozások részére, hogy növeljék innovációs tevékenységi szintjüket. Másrészt ez korlátozza a tevékenységeiket a helyi vagy nemzeti szinten egyaránt, mivel a nemzetközi piacokon való megjelenésük minimális. Nem elhanyagolhatóak azok a hiányosságok vagy problémák melyekkel régió még most is küszködik. A fent említett ágazati heterogenitás, a nem megfelelő politikák, az induló és spin-off vállalkozások korlátozott hozzáférése a befektetési alapokhoz, a nem elegendő K+F kapacitások, a felsőoktatás korlátozott kapacitása, az alacsony hajlandóság az együttműködésre és a régió belső kapacitásainak problémái mind a régió belső kohéziójának további erősítését igényli.Central Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.