IDEA Strategy
IDEA Strategy

Łódź – opis regionu

Łódź jest trzecim co do wielkości miastem w Polsce. Usytuowana jest w centralnej części kraju i liczy 742,387 mieszkańców (grudzień 2009). Łódź jest stolicą województwa łódzkiego i jest położona 135 km na południowy zachód od Warszawy. Poziom PKB per capita stanowi 123,9 średniej krajowej (2008).


Miasto korzysta ze swojego centralnego położenia. Wiele firm usytuowało swoje centra logistyczne
w jego pobliżu. Dwie planowane autostrady, A1 biegnąca z południa na północ i A2 biegnąca
z zachodu na wschód będą się krzyżowały na północny wschód od miasta.


Do niedawna Łódź była jednym z największych w Europie centrów przemysłu lekkiego, a obecnie staje się centrum dla nowoczesnych branż, w tym informatycznej, produkcji sprzętu gospodarstwa domowego oraz sektora usług biznesowych, w tym głównie BPO. Podstawą rozwoju miasta w 21 wieku jest długofalowa strategia wypracowana przez konsultanów firmy doradczej McKinsey.


Zalety miasta zostały juz docenione przez: Dell, General Electric, Bosch-Siemens, AIG, Hutchinson, Coca Cola, Gillette, Indesit, Philips, Amcor, ABB. Inwestycje zagraniczne były jednym z czynników, które przyczyniły się do zmniejszenia stopy bezrobocia w Łodzi do poziomu 6,5 % w grudniu 2008 roku z 20% cztery lata wcześniej.


W Łodzi skoncentrowany jest potencjał edukacyjny i naukowy. W mieście działają 23 uczelnie wyższe, 30 instytutów i centrów badawczo-rozwojowych. Na poziomie uniwersyteckim kształci się 127 000 studentów. Co roku mury łódzkich uczelni opuszcza 24 000 absolwentów.Central Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.