IDEA Strategy
IDEA Strategy

Region Usti

V Ústeckém kraji má již po staletí tradici a průmyslová výroba a zemědělství. Na základě bohatých dopravních cest se rozvíjely také obchodní aktivity. Ústecký kraj se řadí mezi regiony s největší nezaměstnaností. V roce 2009 činila míra nezaměstnanosti 13,61%. K tomu přispívá nepříznivá vzdělanostní struktura, závislost ekonomiky na několika odvětvích (těžba hnědého uhlí, energetický a chemický průmysl, strojírenství) a nízká úroveň regionálního výzkumu a vývoje.


Ústecký kraj je mimořádně bohatý na přírodní krásy. Leží zde Krušné hory, České středohoří, Lužické hory, zajímavé skalní útvary v Tiských skalách a Česko-saském Švýcarsku i krásná vodní Porta Bohemica. Jsou zde rovněž četné minerální prameny (Teplice, Bílina) a horké prameny ke koupání (Ústí nad Labem, Děčín). Navštívit můžete množství historických míst, hradů a zámků. Pro sportovně orientované návštěvníky je zde například autodrom a hipodrom v Mostě.

 

Základní geografická data k 1. lednu 2009


Česká republika / Region

Rozloha  km2

Obyvatelstvo

Hustota osídlení
(obyvatel/ km2)

Obce

Pověřené obce

Česká republika

78 865,8

10 467 542

133

6 249

594

Ústecký kraj

5 334,6

835 891

157

354

58Central Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.